sunnuntai 21. huhtikuuta 2013

Jäähyväiset ydinaseille


PANDIN vuosikokous 20.4.2013
PAND Taiteilijat rauhan puolesta on Suomessa aktiivisesti toimivana kansalaisjärjestönä ja taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden rauhanjärjestönä huolissaan viime aikoina kansainvälisesti lisääntyneestä ydinasepelotteesta.
Ydinaseita käytetään erilaisena pelotteena milloin sisäpolitiikan voimistamisessa kuten Pohjois- Koreassa ja milloin laajentamaan suurpääoman bisnestä kuten Yhdysvaltain ja sen liittolaisten vapaan bisneksen politiikassa.
Pidämme tärkeänä Suomen rauhan rakentajan roolia. Suomi voi koota kansainvälisiä rauhanvoimia neuvottelemaan Lähi-idän ydinaseettomasta vyöhykkeestä. Maailmalla on hyviä esimerkkejä alueista kuten Latinalainen Amerikka jossa joukkotuhoaseista on yhteisellä sopimuksella voitu luopua.
PAND in vuosikokouksen mielestä Latinalaisen Amerikan esimerkkiä ydinaseettomana alueena tulisi noudattaa koko Amerikan mantereella ja maailman laajuisesti.
Rauhaa Lähi-itään
Palestiinalle, Israelille ja koko Lähi-idän laajalle alueelle neuvottelujen aikaansaaminen joukkotuhoaseista luopumiseksi olisi merkittävä askel kohti rauhaa. Aloite rauhanneuvotelujen aloittamisesta ja ydinaseista luopumista on tarpeellista, ajankohtaista ja rakentavaa yhteistyön politiikkaa, jota Lähi-idän alueiden lisäksi tarvitaan koko globaalissa maailmassa.
Loppu Koreoiden konfliktille
PAND taiteilijat rauhan puolesta vetoaa Yhdysvaltojen, Etelä- ja Pohjois- Koreoiden johtajiin, että he luopuisivat välittömästi sotaharjoitusten provokaatioista ja ydinase-pelotteesta.
Kansojen itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia on kunnioitettava, rauhaa ja ystävyyttä rakennettava kulttuurien välistä ymmärrystä ja maailman rauhaa edistävillä toimilla nykyisten kauppasuhteiden laajentamiseen pyrkivien imperialististen toiminen sijaan.