keskiviikko 10. lokakuuta 2012

AFGANISTAN EI OLE TURVALLINEN - LOPPU KÄÄNNYTYKSELLE!Sisäministeri Päivi Räsänen: 

Älä lähetä turvapaikanhakijoita kuolemaan!

Vetoamme sisäministeri Päivi Räsäseen, jotta hän ryhtyisi
toimenpiteisiin estääkseen Eduskuntatalon edessä
nälkälakkoilevien afgaaniturvapaikanhakijoiden
käännyttämisen takaisin kotimaahansa.

Kolme afgaanimiestä aloitti nälkälakon eduskuntatalon edessä
10.9.2012. Miehet ovat etsineet turvaa Euroopasta jo useiden
vuosien ajan, sillä kotimaassaan kutakin heistä uhkaa
henkilökohtainen poliittinen vaino.

Suomen viranomaiset eivät ole vastanneet heidän
vaatimuksiinsa saada kansainvälistä suojelua, vaan
edellyttävät, että miehet turvautuvat Afganistanin
viranomaisiin suojan saamiseksi. Viimeisenä keinonaan miehet
ovat turvautuneet nälkälakkoon. Heidän terveydentilansa
heikkenee päivä päivältä.

Jatkuvat konfliktit ovat tuhonneet satojen tuhansien
ihmisten elämän Afganistanissa. Maan olemattomassa
turvallisuustilanteessa tavallisten ihmisten on mahdotonta
löytää suojaa sen enempää Talebanin kuin valtiollisten
toimijoiden harjoittamalta vainolta. Poliittisen ja
yksityisen vainon kietoutuessa toisiinsa, on seuraamuksena
vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, joista myös Amnesty
International on esittänyt syvän huolensa.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut pitävänsä miesten
kertomuksia uskottavina ja turvallisuusriskejä todellisina,
mutta on silti evännyt heiltä suojelun. Tätä emme voi
hyväksyä.

Hallintolain mukaisesti maahanmuuttovirasto voi itse
ripeästi korjata laiminlyöntinsä ottamalla miesten tapaukset
omatoimisesti uudelleen käsittelyyn hallintojärjestelmän
sisäisessä oikaisumenettelyssä. Koska maahanmuuttovirasto ei
kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin, vaadimme nyt
toimenpiteitä sisäministeri Päivi Räsäseltä jonka
alaisuuteen myös maahanmuuttovirasto kuuluu.

YK:n pakolaissopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
kieltävät palautuksen maahan, jossa ihminen on
hengenvaarassa. Suomen perustuslain mukaan ”ulkomaalaista ei
saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän
vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa
loukkaava kohtelu”.

Maahanmuuttoviraston kielteisellä turvapaikkapäätöksellä
Suomi välttää vastuutaan näiden miesten suojelusta ja jättää
huomioimatta YK:n pakolaissopimuksen ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen.

Suomen on kunnioitettava Suomen perustuslakiin ja
kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvaa
turvapaikanhakijan oikeutta kidutuksesta, epäinhimillisen
kohtelusta ja vainonuhasta vapaaseen elämään. Siksi
katsomme, että Suomen ei tulisi lainkaan palauttaa
turvapaikanhakijoita maihin kuten Afganistaniin, Iraniin tai
Irakiin.

ALLEKIRJOITA ADRESSI 
http://www.adressit.com/turvapaikanhakijat