sunnuntai 14. lokakuuta 2012

PANDIN puheenjohtaja JP Väisänen Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisestä EU:lle


Tapasin rauhan-nobelisti Rigoberta Menchun Nicarasguassa vasemmistopuolueiden ja joukkoliikkeiden Sao Paulon foorumissa 2011.
Mitähän ihmisten ja luonnon alistamista vastustava Rigoberta tuumaa päätöksestä myöntää EU:lle Nobelin rauhanpalkinto?

Demokratian alasajosta Nobelin rauhanpalkinto EU:lle
Jos rauhanpalkinnon myöntäminen ei ennenkään ole ollut helppoa ei se ollut tälläkään kertaa. Presidentti-instituutiot, jotka politiikallaan harjoittavat tämän päivän valloitussotia tai ovat avoimesti sotilasliitto Naton tukijoita ovat tulleet jo palkituksi. Miksi siis tyrmistyä Nobelin rauhanpalkinnosta?

Ärsyyntyä rauhanpalkinnon jakoperusteista ja sen kohteista kannattaa koska palkintohömpällä  muokataan ihmisten ajatusta siitä miten ja millä välineillä rauhaa voidaan rakentaa.

Palkinto brändää bisnestä

Kun markkinatalouden ideologian omaksuneet maat päättävät vahvistaa kauppasuhteitaan, perustaa yhteisen raha-alueen ja yhdenmukaistaa budjettivalvontaa kutsutaan sitä maailman suurimmaksi rauhanprosessiksi. 

Ennen kuin EU sai rauhanpalkinnon oli se imago, markkinointi ja brändäys-syistä maailman suurin kulttuurihanke. EU:n kurjistamispolitiikka, jota Suomessa toteuttaa kuuden puolueen hallitus, on saanut aikaan massiiviset tulonsiirron hankkeet julkiselta sektorilta yksityiselle, bisnekselle ja pankeille. 

EU on saanut aikaan massatyöttömyyden, Kreikan, Espanjan ja mm. Portugalin työväen, nuorison ja eläkeläisten perusoikeuksien polkemisen. EU on  nostanut rasismin uudelleen arjen konkreettiseksi asiaksi avaamalla yritysten vapaan liikkuvuuden maasta toiseen työtarjouksilla, jotka eivät edes riitä tehtävän työn palkan maksuun.

Ei budjettivaltaa komissioille

EU-komissiolle ollaan nyt ajamassa Euroopan laajuisia oikeuksia puuttua jäsenmaiden budjettivalmisteluihin elleivät ne täytä yhteisiä EU-vaatimuksia. EU:ta liittovaltioksi ajava hanke on epädemokraattinen, kävelee yli edustuksellisen demokratian ja keskittää valtaa ilman mitään demokraattisia prosesseja valitulle komissiolle. 

Nobelin rauhanpalkinto olisi varmasti jäänyt myöntämättä EU:lle jos unionin leikkauspolitiikan kohteeksi joutuneilta EU-kansalaisilta itseltään olisi mitään kysytty. Mitä rauhanpalkinnosta ja  EU:n harjoittamasta  Israeli- ja  Marokko-politiikasta tuumannevatkaan Palestiinalaiset ja Länsi-Saharalaiset?