torstai 13. kesäkuuta 2013

Juhlaviikot vastaa PANDIN esittämään kritiikkiin

Hyvä Juha-Pekka Väisänen, PAND taiteilijat rauhan puolesta ry:n puheenjohtaja
Hyvä Juha Ahola, Kallio-lehden päätoimittaja


PAND - Taiteilijat rauhan puolesta ry ehdotti Helsingin juhlaviikkojen koordinoimaan Taiteiden yö -tapahtumaan ohjelmaa, jota ei hyväksytty osaksi tapahtuman virallista ohjelmaa siksi, että kyseessä ei ole yleisölle avoin julkinen tilaisuus. Sisällöltään ja tavoitteiltaan esitys on mitä kiinnostavin emmekä ole sen osalta esittäneet mitään kritiikkiä, vaan tuottajamme piti työtänne ja toimintaanne arvokkaana ja tärkeänä.

Taiteiden yön tarkoitus on tarjota kaikille ilmaisia ja avoimia taide-elämyksiä. Ohjelmaehdotusten määrä Taiteiden yöhön on kasvanut vuosi vuodelta, minkä takia aloitimme muutama vuosi sitten avoimen ohjelmahaun, jonka kautta kuka tahansa on tervetullut ehdottamaan ohjelmaa Taiteiden yöhön. Hakemuksia käsitellessä kiinnitämme huomiota kriteereihin, joista yksi tärkeimmistä on julkisuus: että kuka tahansa voi tulla seuraamaan esitystä. Suhtaudumme kaikkiin ohjelmaehdotuksiin avoimesti ja tasapuolisesti arvioiden niitä vain Taiteiden yön ohjelmakriteerien perusteella.

Tässä vielä Helsingin juhlaviikkojen Taiteiden yön ohjelmalle määrittelemät kriteerit:
- korkealaatuinen taidesisältö
- ilmaisuus ja avoimuus
- yleisölähtöisyys ja erilaisten kohderyhmien huomioiminen
- tapahtuma-aika pääosin klo 16-24 välillä

On mahdollista, että kriteeristöämme ei löytynyt nettisivuiltamme siksi, että Taiteiden yön ohjelmahaku päättyi 15.5. minkä jälkeen myös olemme vastaanottaneet ohjelmaehdotuksenne. Korjaamme omaa toimintaamme tämän suhteen ja palautamme kriteerit näkyviin.

Toivomme teidän osaltanne korjaavan kirjoituksenne asiavirheet Juhlaviikkoihin liittyen.

Ystävällisin terveisin,

Sini Koskimies
vastaava tiedottaja
Helsingin juhlaviikot

 
PANDin kommentti vastaukseen
 
Juhlaviikot pitäytyy byrokraattisesti ohjeistuksessaan liittyen PANDin Kuuba solidaarisuuteen liittyvään teokseen. Olisin odottanut, että PANDIN esitys olisi voitu ottaa mukaan Taiteiden yön ohjelmaan vaikka sen saattaakin kokea vain istumalla vankilassa. Suuri yleisö olisi varmasti ymmärtänyt, että tältä osin Juhalviikkojen kriteerejä olisi sovellettu ja voitu laajentaa virallista Taiteiden yön tapahtumaa tiedottamisen osalta koskemaan myös Helsingin vankilaa. 
 
Nyt epävirallisesti niin kuin kaikki edistyksellinen ja vapaa taide toimii Taiteiden yö 2013 tapahtuu Juhlaviikoista huolimatta myös Helsingin vankilassa. Harmi, että virallinen Taiteiden yö ei halua kertoa muille yhteisen yön kulkijoille sen tapahtuvan myös kaltereiden takana.
 
JP (Juha-Pekka) Väisänen
 
puheenjohtaja
PAND taiteilijat rauhan puolesta