lauantai 27. lokakuuta 2012

PANDIN vuosikokous vaatii irtiottoa Natosta
IRTIOTTO NATOSTA 

Taiteilijoiden rauhanjärjestön vuosikokous esittää puolustuspoliittiseen selontekoon lisää pehmeitä arvoja.

Taiteilijoiden rauhanjärjestö PANDin vuosikokous 27.10. Helsingissä vaatii Suomen puolustuspoliittisen linjauksen muuttamista. Suomen puolustusratkaisu nojaa koko maan puolustamiseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen. Tämä voidaan varsin hyvin saavuttaa myös ilman jatkuvaa lähentymistä kohti sotilasliitto Natoa. PAND vaatii Suomen hallitusta lopettamaan osallistumisen Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin.

Taiteilijoiden rauhanjärjestön vuosikokous Helsingissä haluaa, että uutta puolustuspoliittista selontekoa laadittaessa Suomen on irtisanouduttava selkeästi kaikista Nato-johtoisista toiminnoista. Suomen ei tule osallistua Islannin ilmatilanvalvontaan.  Jo sovitut useiden miljardien asehankintavaltuudet ja arktisen alueen militarisoitumiseen johtavat prosessit tulee purkaa.

ASERIISUNTA

PAND pitää huolestuttavana tilannetta jossa aseriisunta on jäissä. Suomen kansainvälinen uskottavuus on kyseessä jos yhtäältä ratifioidaan aseistariisunnan sopimuksia ja toisaalta hallitus vain kasvattaa asemenoja.  Aseriisunta tulee ottaa puheiden sijaan konkreettiseksi tavoitteeksi.

PUOLUSTUSPOLIITTINEN SELONTEKO

PAND esittää, että Suomen tulevaan puolustuspoliittiseen suunnitelmaan rakennettaisiin kokonaan uusi sektori, jossa koulutuksella, sivistyksellä ja kulttuurilla olisi oma strateginen tehtävänsä. PAND esittää, että esimerkiksi ystävyysseurojen toiminnan rahoittamista pitäisi juuri hyvien kansojen välisten yhteyksien vahvistamiseksi edelleen jatkaa ja lisäresurssoida eikä vähentää niiden rahoitusta kuten hallitus on nyt esittänyt.

Niin sanottuja pehmeitä arvoja, ihmisten kulttuurituntemusta, vuorovaikutusta ja erilaista erikoisosaamista kuten maahanmuuttajien monikulttuurisia taitoja tulisi ottaa mukaan uusina resursseina perinteisen asepuolustuksen rinnalle.

PAND pitää puolustusministeri Carl Haglundin pragmaattista suhdetta sotilasliitto Natoon huolestuttavana. Haglundin helppo ja käytännöllinen suhde Natoon yhdistettynä Kataisen kuuden puolueen hallituksen Nato-yhteistyön salailuun on johtanut siihen, että yhtä vähän Suomen kansalaisille kuin eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenille ei ole tiedotettu mitään siitä, että Suomi on jo toistamiseen osallistunut kuluvan vuoden aikana Nato-johtoisiin sotaharjoituksiin Baltiassa. Puolustusministeri Carl Haglund suhtautuu asiasta nousseeseen kohuun ylimielisesti toteamalla, että hallituksella on täysi mandaatti päättää harjoituksista.

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

Puolustusministeriössä on käynnissä puolustusvoimauudistus, joka tähtää 2020-luvulle. Uudistuksella pyritään kehittämään Suomen sotilaallista puolustuskykyä. Suomen osallistuminen kansainvälisiin sotaharjoituksiin on osoittanut miten huonosti ministeriö on hoitanut kansalaisyhteyksiään ja tiedotusta. PANDIN mielestä puolustusvoimauudistuksessa pitää entistä enemmän nostaa esille toiminnan avoimuus ja ministeriön kansalaisyhteyksiä on syytä kehittää.

KANSAN NATO-VASTAISUUS

Ministeriön ylimielisyys jatkuu siinä, että kansan Nato-vastaisuutta ei oteta huomioon kun puolustusvoimien uudistusta ja verkostoitumista suunnitellaan. YK:n aseriisunnan tavoitteet on jo vuosiksi laitettu jäihin. On väärää ja Suomen turvallisuudelle haitallista, että Kataisen hallitus määrätietoisesti hyväksyy Nato-yhteensopivien ohjuksien ja aseiden miljardiluokan ostot. Asehankinnoilla ja sotaharjoituksilla kuuden puolueen hallitus vahvistaa yhteistyötä sotilasliitto Naton kanssa räikeästi aikana jolloin hallitus toteuttaa merkittäviä leikkauksia kansalaisten perusturvasta.